2n ESO: Horari d'aula
Horari de curs 2n ESO
Grup A
Data 18/12/2014
DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES
08:00 - 08:55

L. cast. (L. cast.) (MARIA PAULA DURAN) 
08:00 - 08:55

T. mat. (T. mat.) (MARGALIDA FEMENIAS) 
08:00 - 08:55

L. cast. (L. cast.) (MARIA PAULA DURAN) 
08:00 - 08:55

Ed. ciutadania (Ed. c.) (MARIA PAULA DURAN) 
08:00 - 08:55

EF (EF) (JOSEP MIQUEL RIPOLL) 
08:55 - 09:50

Tecn. (Tecn.) (MATIAS COLOM) 
08:55 - 09:50

A (A) (MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ) 
08:55 - 09:50

Tecn. (Tecn.) (MATIAS COLOM) 
08:55 - 09:50

CN (CN) (ÒSCAR MARTÍNEZ) 
08:55 - 09:50

EF (EF) (JOSEP MIQUEL RIPOLL) 
09:50 - 10:45

Mat. (Mat.) (MARIA MAGDALENA COLOM) 
Mat. (Mat.) (MARIA GRÀCIA GONZÁLEZ) 
09:50 - 10:45

CS (CS) (MIQUEL PIERAS) 
09:50 - 10:45

L. cat. (L. cat.) (DAVID PUJOL) 
09:50 - 10:45

CS (CS) (MIQUEL PIERAS) 
09:50 - 10:45

L. cast. (L. cast.) (MARIA PAULA DURAN) 
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
10:45 - 11:15

Esplai
11:15 - 12:05

L. cat. (L. cat.) (DAVID PUJOL) 
11:15 - 12:05

Mat. (Mat.) (MARIA GRÀCIA GONZÁLEZ) 
Mat. (Mat.) (MARIA MAGDALENA COLOM) 
11:15 - 12:05

CS (CS) (MIQUEL PIERAS) 
11:15 - 12:05

L. cast. (L. cast.) (MARIA PAULA DURAN) 
11:15 - 12:05

L. cat. (L. cat.) (DAVID PUJOL) 
12:05 - 12:55

T. mat. (T. mat.) (MARGALIDA FEMENIAS) 
12:05 - 12:55

CN (CN) (ÒSCAR MARTÍNEZ) 
12:05 - 12:55

CN (CN) (ÒSCAR MARTÍNEZ) 
12:05 - 12:55

RC (RC) (MIQUEL PIERAS) 
12:05 - 12:55

Tecn. (Tecn.) (MATIAS COLOM) 
12:55 - 13:05

Esplai
12:55 - 13:05

Esplai
12:55 - 13:05

Esplai
12:55 - 13:05

Esplai
12:55 - 13:05

Esplai
13:05 - 13:55

Tut. (Tut.) (MIQUEL PIERAS) 
13:05 - 13:55

RC (RC) (MIQUEL PIERAS) 
13:05 - 13:55

Mat. (Mat.) (MARIA GRÀCIA GONZÁLEZ) 
Mat. (Mat.) (MARIA MAGDALENA COLOM) 
13:05 - 13:55

A (A) (MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ) 
13:05 - 13:55

A (A) (MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ) 
13:55 - 14:45

L. cat. (L. cat.) (DAVID PUJOL) 
13:55 - 14:45

Mat. (Mat.) (MARIA GRÀCIA GONZÁLEZ) 
Mat. (Mat.) (MARIA MAGDALENA COLOM)