5è Primària: Horari d'aula


Horari de curs 5è EP
Grup A
Data 18/12/2014
DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES
09:00 - 10:00

L. cast. (L. cast.) (FRANCISCA LLINAS) 
09:00 - 10:00

Anglès (Ang.) (BARTOMEU CARDELL) 
09:00 - 10:00

CN (CN) (BARTOMEU CARDELL) 
09:00 - 10:00

L. cat. (L. cat.) (JOANA MARTORELL) 
09:00 - 10:00

Anglès (Ang.) (BARTOMEU CARDELL) 
10:00 - 10:30

Esplai
10:00 - 10:30

Esplai
10:00 - 10:30

Esplai
10:00 - 10:30

Esplai
10:00 - 10:30

Esplai
10:30 - 11:15

CN (CN) (BARTOMEU CARDELL) 
10:30 - 11:15

Mat. (Mat.) (JOSEP MIQUEL RIPOLL) 
10:30 - 11:15

L. cat. (L. cat.) (JOANA MARTORELL) 
10:30 - 11:15

L. cast. (L. cast.) (FRANCISCA LLINAS) 
10:30 - 11:15

L. cat. (L. cat.) (JOANA MARTORELL) 
11:15 - 12:00

Anglès (Ang.) (BARTOMEU CARDELL) 
11:15 - 12:00

L. cast. (L. cast.) (FRANCISCA LLINAS) 
11:15 - 12:00

Mat. (Mat.) (JOSEP MIQUEL RIPOLL) 
11:15 - 12:00

Mat. (Mat.) (JOSEP MIQUEL RIPOLL) 
11:15 - 12:00

L. cast. (L. cast.) (FRANCISCA LLINAS) 
15:00 - 16:00

Plàs (Ed. art.) (AUBA AGUILERA) 
Plàs (Ed. art.) (JOANA MARIA REUS) 
15:00 - 16:00

CS (CS) (JOANA MARTORELL) 
15:00 - 16:00

RC (RC) (JOANA MARTORELL) 
15:00 - 16:00

CS (CS) (JOANA MARTORELL) 
12:00 - 13:00

Ed. fís. (Ed. fís.) (JOSEP MIQUEL RIPOLL) 
16:00 - 17:00

Mat. (Mat.) (JOSEP MIQUEL RIPOLL) 
16:00 - 17:00

L. cat. (L. cat.) (JOANA MARTORELL) 
16:00 - 17:00

Música (Ed. art.) (JOAN ANTONI FUSTER) 
16:00 - 17:00

RC (RC) (MARIA ANTÒNIA GRIMALT) 
13:00 - 14:00

Ed. fís. (Ed. fís.) (JOSEP MIQUEL RIPOLL)