3r Primària: Horari d'aula


Horari de curs 3r EP
Grup A
Data 18/12/2014
DILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES
09:00 - 10:00

L. cast. (L. cast.) (GABRIEL COLL) 
L. cast. (L. cast.) (MARIA PERELLÓ) 
09:00 - 10:00

L. cast. (L. cast.) (MARIA PERELLÓ) 
L. cast. (L. cast.) (GABRIEL COLL) 
09:00 - 10:00

Mat. (Mat.) (GABRIEL COLL) 
Mat. (Mat.) (MARIA PERELLÓ) 
09:00 - 10:00

Música (Ed. art.) (JOAN ANTONI FUSTER) 
09:00 - 10:00

CS (CS) (MARIA PERELLÓ) 
CS (CS) (GABRIEL COLL) 
10:00 - 10:30

Esplai
10:00 - 10:30

Esplai
10:00 - 10:30

Esplai
10:00 - 10:30

Esplai
10:00 - 10:30

Esplai
10:30 - 11:15

Ed. fís. (Ed. fís.) (JOSEP MIQUEL RIPOLL) 
10:30 - 11:15

CS (CS) (MARIA PERELLÓ) 
CS (CS) (GABRIEL COLL) 
10:30 - 11:15

Ed. fís. (Ed. fís.) (JOSEP MIQUEL RIPOLL) 
10:30 - 11:15

L. cat. (L. cat.) (CATALINA AINA PERELLÓ) 
10:30 - 11:15

Mat. (Mat.) (MARIA PERELLÓ) 
Mat. (Mat.) (GABRIEL COLL) 
11:15 - 12:00

CN (CN) (AUBA AGUILERA) 
CN (CN) (JOANA MARIA REUS) 
11:15 - 12:00

Mat. (Mat.) (GABRIEL COLL) 
Mat. (Mat.) (MARIA PERELLÓ) 
11:15 - 12:00

L. cat. (L. cat.) (CATALINA AINA PERELLÓ) 
11:15 - 12:00

CN (CN) (AUBA AGUILERA) 
CN (CN) (JOANA MARIA REUS) 
11:15 - 12:00

L. cat. (L. cat.) (CATALINA AINA PERELLÓ) 
15:00 - 16:00

Mat. (Mat.) (MARIA PERELLÓ) 
Mat. (Mat.) (GABRIEL COLL) 
15:00 - 16:00

A (Ang.) (JOANA MARIA REUS) 
A (Ang.) (AUBA AGUILERA) 
15:00 - 16:00

A (Ang.) (AUBA AGUILERA) 
A (Ang.) (JOANA MARIA REUS) 
15:00 - 16:00

L. cast. (L. cast.) (MARIA PERELLÓ) 
L. cast. (L. cast.) (GABRIEL COLL) 
12:00 - 13:00

A (Ang.) (JOANA MARIA REUS) 
A (Ang.) (AUBA AGUILERA) 
16:00 - 17:00

RC (RC) (MARIA ANTÒNIA GRIMALT) 
16:00 - 17:00

L. cat. (L. cat.) (CATALINA AINA PERELLÓ) 
16:00 - 17:00

RC (RC) (MARIA ANTÒNIA GRIMALT) 
16:00 - 17:00

Plàstica (Ed. art.) (JOANA MARIA REUS) 
Plàstica (Ed. art.) (AUBA AGUILERA) 
13:00 - 14:00

L. cast. (L. cast.) (MARIA PERELLÓ) 
L. cast. (L. cast.) (GABRIEL COLL)