PEC

Document que recull les opcions educatives i l'organització general d'un centre en funció del seu context i necessitats concretes. Defineix els seus trets d'identitat.