Equip directiu

l'equip directiu està format per:


Guillem Crepí Sastre
(Titularitat)

Bartomeu Cardell Martorell
(Director del Centre)

Mª Ángeles Fernández Milla
(Cap d´estudis ESO)

Joana Martorell Socias
(Cap d'estudis EP i EI)