Aprenentatge Cooperatiu

Benvolguts pares i mares:

Durant el curs 14/15 els mestres del centre farem un curs de formació en aprenentatge cooperatiu. Al llarg del curset ens vendran a explicar-nos les seves experiències altres centres com El CIDE, o algun expert del tema com en Tomeu Barceló. Aquesta formació neix de d’il·lusió que han contagiat uns metres del nostre centre, que feren un formació damunt aquesta matèria el cus passat. Aquest entusiasme s’ha transformat en un projecte educatiu per aquest curs i una metodologia que volem introduir dins les nostres aules. A algunes aules d’ESO es va començar a posar en pràctica algunes activitats d’aprenentatge cooperatiu el curs passat, però al llarg d’aquest curs ho estendrem a totes les etapes del centre.
Comments