Comissió d'escola verda

Aquest any s'han separat els àmbits d'intervenció per etapes. Els principals objectius són:

Objectius ESO:

- Donar transversalitat als valors treballats a l’Escola Verda a través de les sortides de senderisme per tal de conèixer els ecosistemes de les Illes Balears i la seva importància i fragilitat (boscos, zones humides, platges...) I estudiar l’entorn proper al centre fomentant-ne el coneixement i el respecte.

- Reduir el consum de paper al Centre i sensibilitzar a tota la comunitat educativa.

- Desenvolupar una actitud de responsabilitat cap a la gestió dels residus que generam: consum racional, reciclatge i reutilització.

- Sensibilitzar a la comunitat educativa de la necessitat de reduir el consum de recursos tals com llum, aigua... en la vida diària.

- Intentar reduir la quantitat de vehicles privats que es dirigeixen diàriament al centre.Objectius EI i EP:

- Continuar participant activament en el programa de la Conselleria de Medi Ambient com a centre ecoambiental, a més de reforçar el projecte del nostre Centre “Escola Verda”que ja es du a terme d’anys enrera.

- Donar transversalitat als valors treballats a l’Escola Verda a través d’una sortida anual per cicles per tal de conèixer els ecosistemes de les Illes Balears i la seva importància i fragilitat (boscos, zones humides, platges...) I estudiar l’entorn proper al centre fomentant-ne el coneixement i el respecte.

- Reduir el consum de paper al Centre i sensibilitzar a tota la comunitat educativa.

- Desenvolupar una actitud de responsabilitat cap a la gestió dels residus que generam: consum racional, reciclatge i reutilització.

- Sensibilitzar a la comunitat educativa de la necessitat de reduir el consum de recursos tals com llum, aigua... en la vida diària.

- Ambientalitzar les aules amb un projecte comú de temàtica mediambiental.

- Intentar reduir la quantitat de vehicles privats que es dirigeixen diàriament al centre.