Comissió de revista

Objectius:

- Coordinar i elaborar la revista escolar del centre per final de curs.

- Implicar tota la comunitat educativa en el projecte de realització.