Escola inclusiva

Aquesta comissió s'ha posat enmarxa en el curs actual. Els objectius que s'han proposat pel curs actual són:

1. Formar un grup d’autoaprenentatge i investigació col·laborativa (en escola inclusiva)

2. Elaborar indicadors d’escola inclusiva (a nivell d’aula, centre, famílies, entorn i valors propis)

3. Dissenyar i definir els instruments d’avaluació de l’escola inclusiva

4. Avaluar el nostre centre pel que fa a escola inclusiva

5. Realitzar informe de resultats (punts forts, dèbils) amb propostes de millora pel curs 15-16

6. Crear un banc de recursos d’escola inclusiva (escoles i metodologies, llibres, webs, documents, informes, audivisuals, experiències, entitats i plataformes...)
Comments