Serveis

El PAS (personal d’administració i serveis) del centre està format per:

• Maria Magdalena Cifre Picó (Secretària)
• Catalina Amer Bennassar (ATE)
• Sor Margalida Sureda Nebot (Monitora voluntària de menjador i neteja)
• Catalina Moragues Horrach (Monitora de menjador i personal de neteja)
• Francisca Moyà Ferragut (Monitora de menjador i personal de neteja)